Skip to content

BİUD | Belge İnceleme Uzmanları Derneği

Bulunduğunuz sayfa: Anasayfa
B.İ.U.D.
BELGE İNCELEME UZMANLARI  DERNEĞİ

10. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI  İLANI

Derneğimizin 10. Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Kasım 2023 Salı günü  saat 14.00 de Halitağa Caddesi  Ekşioğlu İşhanı No:16 D:43 Kadıköy- İSTANBUL adresindeki Dernek Merkezinde aşağıda yazılı gündeme göre yapılacaktır.

Belirtilen günde çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı 16 Aralık 2023  Cumartesi günü aynı gündemle, aynı yer ve saatte nisapsız olarak yapılacaktır.

Sayın üyelerimizin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.


GÜNDEM:

1- Açılış ve yoklama,
2- Başkanlık Divanı seçimi,
3- Saygı Duruşu,
4- Gündem maddelerinin kabulü.
5- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
6- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası,
7- Tüzük değişikliğiyle ilgili yönetim kurulu önerisinin tartışılarak oylanması.
7- Tahmini bütçenin görüşülerek onaylanması,
8- Yeni Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulunun asil ve yedek üyelerinin seçimi,
9- Dilek ve temenniler,
10- Kapanış.


ÜYEMİZ YÜCEL TUTKUN’UN YENİ KİTABI

Derneğimiz üyesi Kriminalistik Uzmanı emekli 1. Sınıf Emniyet Müdürü Yücel TUTKUN’un mesleki deneyimleriyle ve akıcı üslubuyla hazırladığı yeni kitabı “İMZA, PARAF, KİŞİSEL MÜHÜR, PARMAK BASMA”  Cinius Doğrudan Yayıncılık tarafından yayımlanarak (irtibat : 0212 513 29 71) kitapçı raflarındaki yerini aldı.

134 sayfalık eserde  konuların anlaşılmasını kolaylaştıracak 166 resim kullanıldı.

Belge sahteciliği ile mücadele edenlerin, hukukçuların ve konuyla ilgilenen herkesin başucu kitabı olacağını düşündüğümüz eserin içindekiler bölümüne aşağıdaki linki tıklayarak  ulaşabilirsiniz.
B.İ.U.D.
BELGE İNCELEME UZMANLARI  DERNEĞİ

9. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI  İLANI

Derneğimizin 9. Olağan Genel Kurul Toplantısı  27 Kasım 2021 Cumartesi günü saat 14.00’ de İstanbul Caddesi Dantelacı Sokak Asilsoy İşhanı 8/25 Bakırköy- İSTANBUL adresindeki Dernek Merkezinde aşağıda yazılı gündeme göre yapılacaktır.

Belirtilen günde çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı 18 Aralık 2021  Cumartesi günü aynı gündemle, aynı yer ve saatte nisapsız olarak yapılacaktır.

Sayın üyelerimizin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:

1- Açılış ve yoklama,
2- Başkanlık Divanı seçimi,
3- Saygı Duruşu,
4- Gündem maddelerinin kabulü.
5- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
6- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası,
7- Tüzük değişikliğiyle ilgili yönetim kurulu önerisinin tartışılarak oylanması.
7- Tahmini bütçenin görüşülerek onaylanması,
8- Yeni Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulunun asil ve yedek üyelerinin seçimi,
9- Dilek ve temenniler,
10- Kapanış.KURUCU BAŞKANIMIZ DR. TUNCAY ÇINAR’IN KİŞİSEL  RESİM SERGİSİ

Derneğimizin kurucu başkanı ve denetleme kurulu başkanımız Uzm. Dr. Tuncay ÇINAR,
Suluboya eserlerinden oluşan ilk kişisel resim sergisini Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür merkezinde sanatseverlerle buluşturuyor.
Derneğimiz olarak kendisini kutluyor, başarılar diliyoruz.

AÇILIŞ: 21.02.2020, saat 19.00
YER:  Üsküdar Belediyesi Bağlarbaşı Kültür Merkezi
SERGİ SÜRESİ  : 21 Şubat 4 Mart 2020 tarihleri arasında gezilebilir.


B.İ.U.D.
BELGE İNCELEME UZMANLARI  DERNEĞİ

8. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI  İLANI

Derneğimizin 8. Olağan Genel Kurul Toplantısı  09 Kasım 2019 Cumartesi günü saat 14.00’ de İstanbul Caddesi Dantelacı Sokak Asilsoy İşhanı 8/25 Bakırköy- İSTANBUL adresindeki Dernek Merkezinde aşağıda yazılı gündeme göre yapılacaktır.

Belirtilen günde çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı 16 Kasım 2019 Cumartesi günü aynı gündemle, aynı yer ve saatte nisapsız olarak yapılacaktır.

Sayın üyelerimizin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:

1- Açılış ve yoklama,
2- Başkanlık Divanı seçimi,
3- Saygı Duruşu,
4- Gündem maddelerinin kabulü.
5- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
6- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası,
7- Tahmini bütçenin görüşülerek onaylanması,
8- Yeni Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulunun asil ve yedek üyelerinin seçimi,
9- Dilek ve temenniler,
10- Kapanış.KURUCU BAŞKANIMIZ DR. TUNCAY ÇINAR’IN RESİM SERGİSİ

5-16 Ekim 2019 tarihleri arasında Balat Kültür Evi’nde Geleneksel Sonbahar Karma Resim Sergisi’nde Derneğimizin kurucu başkanı sayın Dr. Tuncay ÇINAR eserlerini görme imkanı bulduk.

Adli belge incelenmesi  alanındaki bilimsel yaklaşımı , uzmanlığı, titizliği ve görüşleri yönünden başarılarını bildiğimiz  başkanımızın , bu defa sanatsal yönünü  ve bu konudaki ustalığını da izleme fırsatı bulduk.

Resim çalışmalarının yeni eserler üreterek devam etmesi temennisiyle başarılar diliyoruz.

SERGİ ADRESİ : “BALAT KÜLTÜR EVİ”   VODİNA CAD. NO:39-41  FENER-BALAT

İSTANBUL BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULU’NDAN 2018 YILI BİLİRKİŞİ LİSTESİNE İLİŞKİN DUYURU

1.6754 Sayılı Bilirkişilik Kanununun 8/1-b ve 12/3 maddeleri ile Bilirkişilik Kanunu Yönetmeliğinin 21/1-b ve 46 maddeleri uyarınca bilirkişiliğe kabule ve bilirkişilerin sicile ve listeye kaydedilmesine karar vermek görevimiz doğrultusunda Bölge Kurulumuz tarafından, yetki çevremiz olan İstanbul, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Tekirdağ illeri adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri ve tüketici hakem heyetlerince yapılacak görevlendirmelere esas olmak üzere hazırlanan bilirkişi listesi ekte yayımlanmıştır.

2.Yayımlanan listede yer alan bilirkişiler yukarıda da belirtildiği üzere İstanbul, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Tekirdağ illeri adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri ve tüketici hakem heyetlerince yapılacak görevlendirmelerde il, ilçe mahkeme vs. ayrım gözetilmeksizin görevlendirilebileceklerdir.

3.6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 12/5 maddesine göre; Adli, idari ve askerî yargıda görev alacak bilirkişiler, bölge adliye mahkemelerinin yargı çevreleri esas alınmak suretiyle bilirkişilik bölge kurulları tarafından hazırlanan listelerden görevlendirilir. Ancak kendi bölge kurulu bilirkişi listesinde ilgili uzmanlık alanında bilirkişi olmasına rağmen diğer bir bölgedeki bilirkişinin, görevlendirme yapılan yere daha yakın bir mesafede bulunması durumunda, bu listeden de görevlendirme yapılabilir.

4.6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 12/6 maddesine göre; Bölge kurulunun hazırladığı listede bilgisine başvurulacak uzmanlık dalında bilirkişi bulunmaması hâlinde, diğer bölge kurulları bilirkişilik listelerinden, burada da bulunmaması hâlinde, 10 uncu maddenin (d), (e) ve (f) bentleri hariç birinci fıkrasında yeralan şartları taşımak kaydıyla listelerin dışından bilirkişi görevlendirilebilir. Listelerin dışından görevlendirilen bilirkişiler, bölge kuruluna bildirilir.

5.Liste dışından yapılan görevlendirmelerin UYAP a kaydı bölge kurulumuz tarafından yapılacağı için, 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanununun 10. Maddesinin ilgili bentlerinde yer alan şartlar ile Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Dairesi Başkanlığının 6754 S.K.’un 6/2-a,b maddelerinden kaynaklanan yetkisi kapsamında yayımladığı uzmanlık alanları ve bu alanlar için aranan kriterlere bakılarak gerekli şartları taşıyanlar UYAP’a kayıt yapılabilecek, gerekli şartları taşımayanlar bakımından rapor aldırılmış olsa dahi UYAP’a kayıt yapılamayacaktır. Bu nedenle görevlendirmelerde 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 268. maddesi, 5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Kanununun 64. Maddesi ve 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanununun 12/2-6 maddelerine riayet edilmesi gerekmektedir.

6.6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 270/1-a maddesine göre Bölge Kurulumuz tarafından yayımlanan bilirkişi listelerinde yer alanların bilirkişilik görevini kabul yükümlülüğü söz konusu olup 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun13/1-b maddesine göre “Kanuni bir sebep olmaksızın bilirkişilik yapmaktan kaçınılması” bilirkişilik sicilinden ve listesinden çıkarılma nedenidir.

7.Yayımlanmış olan bu listede her zaman için ekleme ve çıkarma yapılma durumları söz konusu olabileceği için bilirkişi görevlendirmelerinin sağlıklı yapılabilmesi amacıyla sorgulamaların UYAP tan veya kurulumuzun internet sayfasında yayımlanan güncel listelerden yapılması büyük önem taşımaktadır.

2018 BİLİRKİŞİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.B.İ.U.D.
BELGE İNCELEME UZMANLARI  DERNEĞİ

7. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI  İLANIDerneğimizin 7. Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Kasım 2017 Cumartesi günü saat 14.00 de İstanbul Caddesi Dantelacı Sokak Asilsoy İşhanı 8/25 Bakırköy- İSTANBUL adresindeki Dernek Merkezinde aşağıda yazılı gündeme göre yapılacaktır.

Belirtilen günde çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı 25 Kasım 2017 Cumartesi günü aynı gündemle, aynı yer ve saatte nisapsız olarak yapılacaktır.

Sayın üyelerimizin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.
 
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:

1- Açılış ve yoklama,
2- Başkanlık Divanı seçimi,
3- Saygı Duruşu,
4- Gündem maddelerinin kabulü.
5- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
6- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası,
7- Tahmini bütçenin görüşülerek onaylanması,
8- Yeni Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulunun asil ve yedek üyelerinin seçimi,
9- Dilek ve temenniler,
10- Kapanış.BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ  İZNİ VERİLEN KURULUŞLAR AÇIKLANMAYA BAŞLADIBilirkişilik başvurusu için zorunlu belgeler ararsında bulunan “bilirkişilik temel eğitim sertifikası” verecek kuruluşlardan halen müracaatları kabul edilenlerin listesi 22 Eylül 2017 tarihinde Bilirkişilik Daire Başkanlığı web sitesinde yayınlanmaya başlamıştır.

Müracaatları incelemede olan kurum ve kuruluşlardan izin verilecekler de bu listeye eklenmeye devam edilecektir.

Eğitimi izin verilen kurum ve kuruluşların güncel listesine aşağıda linki bulunan Bilirkişilik Daire Başkanlığı web sitesindeki “Eğitim Kuruluşları” sekmesinden ulaşılabilmektedir.

Üyelerimize ve ilgililere saygı ile duyurulur.
YÖNETİM KURULUBİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ VERECEK KURULUŞLAR


Bilindiği gibi yeni düzenlemeyle bilirkişilik yapmak üzere başvuracak kişilerin bilirkişilik temel eğitimi alması gerekmektedir.

Konuyla ilgili olarak Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığınca uygulamaya ilişkin bir bildiri yayımlanmıştır.

Buna göre sadece Daire Başkanlığınca izin verilecek olan kuruluşlardan alınacak temel eğitimi geçerli sayılacaktır.

Halen herhangi bir kuruluşa bu konuda yetki verilmemiş olup, izin almamış kuruluşlardan alınacak temel eğitim sertifikası geçerli olmayacaktır.

Üyelerimizin bilgilerine sunulur.
Yönetim KuruluBİLİRKİŞİLİK YÖNETMELİĞİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI


03.11.2016 tarih ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu’nun uygulanmasıyla ilgili en önemli mevzuat olan Bilirkişilik Yönetmeliği Resmi Gazete’nin bugünkü ( 03 Ağustos 2017) 30143 sayılı nüshasında yayımlandı.

Önümüzdeki dönemden itibaren bütün bilirkişilik işlemleri söz konusu yönetmelik çerçevesinde uygulanacaktır.

Bilirkişilerimize, Yargımıza ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz.
YÖNETİM KURULU

Yönetmeliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
BİLİRKİŞİLİK YÖNETMELİĞİ


BİLİRKİŞİLİK KANUNUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER

PANELDeğerli Üyelerimiz,

Bilindiği gibi ülkemizde bilirkişilik sistemini düzenleyen 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu 24.11.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, bu çerçevede Adalet Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Bilirkişilik Daire Başkanlığı’nca yasa tarafından öngörülen düzenlemeler uygulamaya konulmaktadır.

Bu yıl bilirkişilik müracaatları, Kanunun getirdiği sistem ve yeni mevzuata göre yapılacaktır.

Haydarpaşa Hukuk Kulübü tarafından, Bilirkişilik Daire Başkanı sayın Hakim İzzet BAŞARA ve sayın Prof. Dr.Talat CANPOLAT’ın konuşmacı olarak katılacağı “BİLİRKİŞİLİK KANUNU’NUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER” konulu panel düzenlenmiştir.

Panel 15 Mayıs 2017 Pazartesi günü 14.00-16.00 saatleri arasında Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Yerleşkesi Farazi Mahkeme Salonunda yapılacak olup, üyelerimiz ve bilirkişilik yapan uzmanların yeni sistem hakkında bilgilendirilmelerini sağlayacak söz konusu panele katılmak isteyenler için kayıt zorunlu olup, Panel Afişinde de belirtildiği üzere 0 546 2610296 telefon bizzat aranmak veya adı soyadı belirtilerek mesaj atılması halinde, Üniversite kampusuna girişte kolaylık sağlanacaktır.

Üyelerimiz ve tüm bilirkişilere saygı ile duyurulur.
YÖNETİM KURULU

BİLİRKİŞİLİK YEMİN TÖRENİ İÇİN ÖNEMLİ DUYURU!!!

2017 CEZA BİLİRKİŞİLİK YEMİNİ 01-06 ARALIK 2016 TARİHLERİ ARASINDA,
2017 HUKUK BİLİRKİŞİLİK YEMİNİ 07-15 ARALIK 2016 TARİHLERİ ARASINDA,
İSTANBUL ADALET SARAYI -2 (EKSİ İKİ) ŞEHİT CUMHURİYET SAVCISI MEHMET SELİM KİRAZ KONFERANS SALONU’NDA İCRA EDİLECEKTİR.

YEMİN TÖRENİNE KATILACAKLAR MÜRACAAT SIRASINA GÖRE EKLİ LİSTELERDEN GÜN VE SAATLERİNİ ÖĞRENEBİLİRLER.

YEMİN TÖRENİNE GİDERKEN NÜFUS CÜZDANI VE EKTEKİ YEMİN METNİNİN ÇIKTISI ALINARAK İMZALANIP BERABERİNDE GÖTÜRÜLECEKTİR.

TÜM BİLİRKİŞİLERİMİZE HAYIRLI OLMASINI DİLERİZ.

YÖNETİM KURULU


2017 YILI HUKUK BİLİRKİŞİ BAŞVURULARI EKSİK EVRAK DUYURUSU

İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEME YARGI ÇEVRESİNDE 2017 YILI HUKUK BİLİRKİŞİ BAŞVURULARINDA BELGELERİ EKSİK GÖRÜLENLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA VE LİSTE İLE EKSİK GÖRÜLEN EVRAKLAR TABLOSU AŞAĞIDA YER ALMAKTADIR. DUYURUNUN ASLINI www.istanbulbam.adalet.gov.tr adresinde bulabilirsiniz. EKSİK BELGELERİN 23 KASIMDAN İTİBAREN 30 KASIM 2016 MESAİ BİTİMİNE KADAR BİZZAT BAŞVURUCU TARAFINDAN ELDEN TESLİM EDİLMESİ İSTENMEKTEDİR. BELGELERİN SUNULMAMASI HALİNDE LİSTEYE KABUL EDİLMEME RİSKİ BULUNDUĞUNDAN HAK KAYBINA YOL AÇILMAMASI BAKIMINDAN BELİRTİLEN SÜREDE EKSİKLİKLERİN TAMAMLANARAK İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ-KARTAL ADLİYESİNE BİZZAT TESLİM EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

Eksik Belge Duyurusu
2017 İstanbul Bam Hukuk Bilirkisi Eksik Evraklar

YÖNETİM KURULU

2017 YILI CEZA BİLİRKİŞİLİK BAŞVURUSU

Bu yıldan başlayarak 2017 yılına ait bilirkişilik başvuruları Hukuk ve Ceza olmak üzere ayrı ayrı yapılacak, Hukuk için daha önce bilgilendirdiğimiz şekilde Anadolu Adliyesine (Kartal), Ceza Bilirkişiliği için eskiden olduğu gibi İstanbul Adliyesine (Çağlayan) yapılacaktır.

Bu duyurumuzun ekinde Ceza Bilirkişiliği Başvurusu için yapılacak işlemlere dair Adalet Komisyonunun yazısı bulunmaktadır.

Yeni dönemde tüm bilirkişilere adaletin tahakkukunda başarılı hizmetler diliyoruz.
 
YÖNETİM KURULU

2017 YILI HUKUK BİLİRKİŞİLİK BAŞVURUSU

İstanbul ilinde Hukuk Bilirkişilik başvuruları bu yıldan başlayarak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Resmi Sitesinde (www.istanbulbam.adalet.gov.tr) 01/10/2016 tarihinden itibaren aktif hale gelecek olan ilan ekindeki başvuru formunun eksiksiz doldurularak ve diğer istenen belgeler ile İstanbul Anadolu Adalet Sarayı içerisinde İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA bizzat yapılacaktır.

Önceki yıllarda bilirkişi listesinde bulunanların da bu yıl hukuk bilirkişilk müracaatlarında gerekli belgelerin tamamını yeniden teslim etmeleri gerektiğinden bu husus nazara alınarak hazırlık yapılması ve hak kaybına meydan vermemek açısından müracaatların son günlere bırakılmaması hususunu bilgilerinize sunarız.
YÖNETİM KURULU

Güncel Haberler
  • Pause
  • Previous
  • Next
1/12
Image BİLİRKİŞİLİK YASA TASARISI MECLİSE SUNULDU

BİLİRKİŞİLİK YASA TASARISI BAKANLAR KURULUNCA KABUL EDİLEREK TBMM'YE GÖNDERİLMİŞ, MECLİS BAŞKANLIĞI TARAFINDAN DA 1/687 SIRA SAYI İLE 22.03.2016 TARİHİNDE ESAS KOMİSYON OLARAK ADALET KOMİSYONUNA SEVK EDİLEN TASARININ SON ŞEKLİ EKTE YER ALMAKTADIR.

Devamını oku...
 

Başkanın Mesajı

Yalçın ÇAKICI
Yalçın ÇAKICI
E.1.Sınıf Emniyet Müdürü
Kriminalistik Uzmanı

Makaleler

Makaleler

Son Dakika Haberleri

Gazete Manşetleri

manşetler


BİUD - Belge İnceleme Uzmanları Derneği

Duyuru ve Etkinlikler

Yeni Web Sitemiz Açıldı
Üyelerimize daha iyi hizmet verebilmek amacıyla yeni web sitemiz yayına açılmıştır.

Arama

Ziyaretçi Defteri

Ziyaretçi Defteri - Görüşleriniz bizim için değerlidir...

Üye Girişi

Üye Girişi

Üç Günlük Hava Tahmini

İstanbul Hava Durumu

İstatistikler

Ziyaretçiler: 348249

Kimler Sitede


SİTE TASARIM & PROGRAMLAMA - KDS | COMPETAN Bilgi Teknolojileri | Profesyonel Web Projeleri - Web Tasarım - Hosting - Alan Adı Tescili - Köy Dernek Sitesi - Köy Sitesi - Dernek Sitesi -  - Köy Dernek Web Sitesi - Köy Web Sitesi - Dernek Web Sitesi - Kişisel Web Sitesi - Şirket Web Sitesi - Kişisel Site - Şirket Sitesi - Şahıs Sitesi - Şahıs Web Sitesi